Tuesday, July 23, 2024

Quyền lợi khám chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm...

          1. Đối tượng tham gia BHYT ​          - Người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động(NSDLĐ) (nhóm...

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Tải file: Luật Bảo Hiểm Xã Hội  
hoa vang

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành...

Download: Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế...

Tập huấn triển khai nghị định 146/2018/NĐ-CP

Chiều ngày 30/11/2018 TTYT Hoà Vang đã tổ chức buổi tập huấn triểm khai các điểm mới trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết...