Tuesday, February 27, 2024
hoa vang

Thi thăng hạn chức danh năm 2017

Xem: Thi thăng hạn chức danh năm 2017                    

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2023)

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2023) với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”...
hoa vang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020

Xem Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020
hoa vang

Thông báo triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trong việc sửa đổi,...

Tải file Thông báo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP