Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2017 của TTYT Hòa Vang

Vào hai ngày 29 và 30/12/2016, tại Hội trường lớn TTYT huyện Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2017, với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 262 công chức, viên chức và người lao động  tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.
Tại hội nghị CCVC-NLĐ đã được nghe đã Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC,VC-NLĐ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Bên cạnh đó các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến và các Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng 2017 và nhiều văn bản khác.
Bs.CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến đóng góp của các CC,VC-NLĐ.  Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 -2016 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018; Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các lãnh đạo Khoa phòng về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu giao năm 2017, nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;
Cuối cùng là phần báo cáo tổng kết và phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm 2017 của tất cả 23 đơn vị khoa, phòng, đội, trạm y tế xã;
Hội nghị kết thúc trong bầu không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CC,VC-NLĐ của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang nhằm thực hiện xuất sắc các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra trong năm 2017.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
hoi-nghi-cbcc-2016
hoi-nghi-cbcc-2016-2
hoi-nghi-cbcc-2016-3
hoi-nghi-cbcc-2016-4
hoi-nghi-cbcc-2016-5
hoi-nghi-cbcc-2016-6
hoi-nghi-cbcc-2016-7
hoi-nghi-cbcc-2016-8
hoi-nghi-cbcc-2016-9

 Tin, ảnh: CN Ngô Văn Tài