Hội nghị mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2018

Vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Vệ sinh an toàn lao động năm 2018. Đây là sự kiện diễn ra hằng năm tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, với sự tham dự của các Lãnh đạo, tổ trưởng công đoàn tại các khoa phòng và 11 Trạm Y tế trên toàn Trung tâm