Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và ký kết hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển tại TTYT Hòa Vang năm 2020


Tải file danh sách kết quả trúng tuyển viên chức và ký kết hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển