Chương trình khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho người dân xã Hòa Phú năm 2016

Thực hiện Chương trình phối hợp số 111-CTPH/TƯHCTĐ-BYT-TCCT-TƯHTTTVN ngày 08 tháng 7 năm 2014 về việc triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017; Nhằm chia sẻ bớt khó khăn và tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn của người dân xã Hòa Phú. Ngày 22/10/2016 được sự cho phép của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã phối hợp cùng với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Hội thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng và Hội đồng hương Hòa Vang tại TP HCM tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân xã Hòa Phú – huyện Hòa Vang.
Đoàn khám có sự tham gia của gần 40 tình nguyện viên là các Bác sỹ, Dược sỹ, điều dưỡng… của Hội thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang. Đoàn khám đã tổ chức khám bệnh, tặng quà cho 100 gia đình chính sách mỗi xuất quà trị giá 200.000đ; Thực hiện khám bệnh, điện tim, siêu âm và xét nghiệm đường máu, cấp thuốc, tư vấn sức khoẻ cho hơn 300 người dân xã Hòa Phú. Kinh phí tổ chức được Hội đồng hương Hòa Vang tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bao gồm 20 triệu đồng tiền quà tặng và 50 triệu đồng tiền thuốc.

1

2

3

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ và Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang
trao quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn neo đơn tại xã Hòa Phú

4

5

6

7

8

Cấp phát thuốc và hướng dẫn cách sử dụng cho người dân
10
Một số gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn
không đi lại được đoàn khám đã cử Bác sỹ thăm khám tại nhà.
Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân là hoạt động đã được Hội đồng hương Hòa Vang tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong các năm vừa qua. Hội đồng hương Hòa Vang luôn quan tâm và tạo điều kiện để người dân Hòa Vang được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và được chia sẽ nhiều hơn những khó khăn trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa đối với người dân ở các vùng miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Hòa Vang. Hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực và sẽ được thực hiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới để góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe và tinh thần cho người dân, mang lại niềm vui cho người dân ở các xã miền núi, các gia đình chính sách, gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện./.
Tin: DS Mạc Thị Hoàng Liên
Ảnh: YS Đoàn Huỳnh Đại