Monday, December 4, 2023

Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang phấn đấu đến mục tiêu chăm sóc...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=dMwL6ne_yhI&feature=emb_title Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang nằm trên tuyến quốc lộ 14B,  địa bàn thôn Thạch Nham...

Video kỷ niệm ngày 27 tháng 2 năm 2014

https://www.youtube.com/watch?v=PIvVJt1IjtM

(Video) Kỷ niệm ngày 27 tháng 2 năm 2015

https://www.youtube.com/watch?v=UbvmYvHOjTw&t=136s

Hội thi tay nghề năm 2018 với hình thức chạy trạm

https://www.youtube.com/watch?v=uMwJDBHJ-nY

Đội ngũ Điều dưỡng viên trong công tác phòng chống dịch (Bệnh viện Dã...

https://www.youtube.com/watch?v=T8vbPc-byNo&feature=emb_title Nguồn: VTV1