Thư mời chào giá về việc cung cấp các dịch vụ thiết kế, in pano, trang trí xe hoa tham gia diễu hành Mitinh tại Thành phố và in băng rôn tuyên truyền

Văn bản đính kèm