Saturday, July 24, 2021

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2019

Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công...

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2018

Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công...

“Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn”

Vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra Lễ phát động "Vệ sinh tay" năm 2018...

Giới thiệu về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chức năng nhiệm vụ của khoa Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 18/2009 TT-BYT ngày...