Wednesday, September 18, 2019

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên...

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm...

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng Email: ytecongcong.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Quyền Trưởng khoa: Bs Nguyễn Sỹ Lịch...

Giới thiệu Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về khoa An toàn thực phẩm Email: antoanthucpham.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Hiếu Lịch sử: Khoa An toàn...

Giới thiệu Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Giới thiệu về khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Email: hiv.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Bs Nguyễn Ngọc Tửu Lịch sử: Khoa...
hoa vang

Hội nghị tổng kết chương trình khám sàng lọc, khám và điều trị bệnh...

     Chiều nay ngày 9 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Báo cáo khám...