Monday, May 20, 2019

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng Email: ytecongcong.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Quyền Trưởng khoa: Bs Nguyễn Sỹ Lịch...

Giới thiệu Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về khoa An toàn thực phẩm Email: antoanthucpham.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Hiếu Lịch sử: Khoa An toàn...

Giới thiệu Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Giới thiệu về khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Email: hiv.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Trưởng khoa: Bs Nguyễn Ngọc Tửu Lịch sử: Khoa...
hoa vang

Hội nghị tổng kết chương trình khám sàng lọc, khám và điều trị bệnh...

     Chiều nay ngày 9 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Báo cáo khám...

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg