Tuesday, February 27, 2024

Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng

https://www.youtube.com/watch?v=t2Zz23uB1PE

(Video) – Chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch (Bệnh Viện Dã...

https://www.youtube.com/watch?v=35cxVnss5w8 Nguồn: Bộ Y tế