Monday, December 10, 2018

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Trung tâm Y tế huyện  Hòa Vang Trung đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức,...

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

  Bảng thống kê các tiêu chí chưa đạt 6 tháng năm 2018 Báo cáo 6 tháng CLBV năm 2018

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....