Wednesday, September 18, 2019

Triển khai ứng dụng báo cáo sự cố y khoa trên smartphone

Thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ y tế về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong...
hoa vang

Giá dịch vụ kỹ thuật năm 2019

  Danh mục DVKT theo NQ 243-2019 (Giá viện phí) DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG NĂM 2019

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 năm đầu năm 2019

Tải về: Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 năm đầu năm 2019

Ký kết đề án bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và...

Sáng 29-5, Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật thực hiện đề án bệnh viện...