Wednesday, July 24, 2019

Học tập và làm theo gương Bác (Thời sự VTV1 19h ngày 17-3-2019)

https://www.youtube.com/watch?v=vaxTP-dfX38&feature=youtu.be VTV.vn - Việc thực hiện lời dạy của Bác đã được các y, bác sĩ và nhân viên Trung tâm y tế huyện Hòa...

Lịch trực từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019

Lịch trực từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019

Lịch trực từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019

Lịch trực từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019

Lịch trực từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2019

Lịch trực từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2019