Thursday, June 24, 2021
hoa vang

Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh...

Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh cấp cứu

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON...

Chủ đề năm 2021: “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”      ...

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Đường link truy cập đến các kho dữ liệu truyền thông Y tế:

COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyYVaccine COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnxThông điệp 5K: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện Hòa Vang

Trong ngày 4, 5 tháng 5, các Trạm Y tế xã (T2G) thuộc Trung tâm đã phối hợp cùng Công An,...