Saturday, February 23, 2019
hoa vang

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại...

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang theo thông tư...
hoa vang

Kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

I. Kết quả kiểm tra sát hạch II. Bảng công khai điểm phòng vấn, thực hành ...
hoa vang

Thực hiện “Tủ sách Đà Nẵng” giai đoạn 2018-2020

Thực hiện tử sách Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020
hoa vang

(Video) Thông báo thu tiền giữ xe tại Trung tâm Y tế Hòa Vang

https://www.youtube.com/watch?v=EGpR2CdKmNc&feature=youtu.be
hoa vang

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển và thời gian sát hạch...

Download: danh sách đủ điều kiện xét tuyển, thời gian phát thẻ dự thi, phổ biến nội quy và nội dung kiểm tra,...