Thursday, October 17, 2019
hoa vang

Thông báo: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn viên chức y...

Tải về: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn-viên chức y tế từ hạng IV lên...
hoa vang

Đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế lên...

Tải về các văn bản liên quan: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019...
hoa vang

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2018

Tải file tại đây