Monday, June 17, 2024

Lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em,  nhân dịp  ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 31 tháng 5 năm 2017 tại TTYT...
hoa vang

Công văn ban hành tờ gấp tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU

Tải: Tờ gấp tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU    

Hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ...

Ngày 05 tháng 5 tại hội trường Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ...