Trang thiết bị máy móc

Phòng mổ

 

Máy CTSCANNER:

MÁY ĐO ĐIỆN CƠ

MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP

MÁY NỘI SOI

MÁY SINH HÓA, XÉT NGHIỆM:

MÁY SIÊU ÂM MÀU:

 

 

MÁY ĐO ĐIỆN NÃO:

TRANG THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG:

THIẾT BỊ PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG:

 

THIẾT BỊ PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT:

MÁY ĐO ĐIỆN TIM: