Hướng dẫn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây