Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2023)

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2023) với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing).