Quyết định công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023