Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”

Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong các Khối Chi Bộ thuộc Đảng Bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.