Tập huấn chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng theo Quyết định 1125 của Thủ tướng Chính phủ. BGĐ Bệnh viện Tâm thần đã chọn Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang là địa phương xa trung tâm thành phố làm thí điểm.

Sáng nay tại buổi tập huấn với sự tham dự:

– Ban lãnh đạo bệnh viện tâm thần, Phòng chỉ đạo tuyến Bv Tâm thần và các Bs bệnh viện Tâm thần.

– Ban lãnh đạo TTYT Hòa Vang, và các bác sĩ, Y sỹ chuyên trách thực hiện chương trình Tâm thần.

– Đại diện lãnh đạo các UBND xã

– 07 trạm y tế cánh Nam ( Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú)

Nội dung tập huấn gồm:

  • Cách sử dụng phiếu sàng lọc bệnh nhân, bảng PHQ9
  • Triệu chứng và chẩn đoán trầm cảm
  • Thuốc điều trị trầm cảm
  • Mô hình chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại cộng đồng
  • Vai trò của chuyên trách tâm thần trong chăm sóc trầm cảm tại cộng đồng
  • Vai trò của nhân viên y tế xã trong chăm sóc trầm cảm tại cộng đồng
  • Giải pháp và phản hồi

Và sẽ bắt đầu tiến hành vào ngày 7,8,9/3/2018 tại xã Hòa Nhơn

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: