Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đợt 1 năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch số 957/KH-TTYTHV ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2018,

     Ngày 22/3/2018Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử góp phần “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2018 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang; nhân viên vệ sinh Trang Dung; nhân viên Bảo vệ Nghĩa Phát.

     nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đối với người bệnh, gia đình người bệnh, đặc biệt quan tâm đối với các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người bệnh: Bảo vệ, viện phí, phát thuốc, khoa lâm sàng và cận lâm sàng…. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống đặc biệt, nhạy cảm thường xảy ra tại các đơn vị thuộc Trung tâm.