Tập huấn Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2017

Vào lúc 15h00 ngày 30/03/2017 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TTYT Hòa Vang đã tổ chức Tập huấn Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách,  thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”  của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2017 Thực hiện theo Kế hoạch số 225 ngày 27/3/2017 về tập huấn Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2017. Thành phần tham dự toàn thể nhân viên (không kể nhân viên trực).

+ Báo cáo viên:

– Giảng viên chính: Bs.Ck1 Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc

– Trợ giảng:

+ Ys Trần Thị Hà, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

+ ĐD Đặng Thị Công, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Tin: KS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng TCHC