Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Xem chi tiết

1. THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức TTYT huyện Hòa Vang năm 2021

3. Phiếu đăng ký dự tuyển