Thư mời chào giá dịch vụ kiểm tra hoạt động, bảo dưỡng, không bao gồm phụ tùng thay thế cho hệ thống xét nghiệm IMULITE 1000

Văn bản đính kèm