Thư mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp trong 01 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang

Phụ lục chi tiết theo văn bản đính kèm:

Văn bản đính kèm