Thực hiện đề án 1816 và Bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang.

Ngày 09/10/2019 Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật gây mê và phẫu thuật nội soi tiêu hóa với Bệnh viện Đà Nẵng.

Phẫu thuật viên chính: Bs Nguyễn Hoàng-Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hoá Bv Đà Nẵng.

Bác sỹ gây mê: Bs Nguyễn Quang Bảo khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức Bv Đà Nẵng.