Triển khai thanh toán chi phí dịch vụ khám chữa bệnh không dùng tiền mặt tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang