Wednesday, September 18, 2019

Hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất...

Giới thiệu Khoa Gây mê Hồi sức Cấp cứu

Giới thiệu về khoa Gây mê hồi sức – Cấp cứu Email: gayme.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: - Phó Trưởng khoa: Bs Huỳnh Ngọc Linh - Điều dưỡng...

Giới thiệu Khoa Nhi

Giới thiệu về khoa Nhi Email: nhi.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: - Phó Trưởng khoa: Bs Nguyễn Thị Lệ - Điều dưỡng trưởng: Lịch sử: Khoa Nhi...

Giới thiệu khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản

Trưởng khoa: BS.CKI.Nguyễn Thị Thanh Nga Email: ngoaisan.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 20 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 04; Y sĩ:...

Giới thiệu phòng khám điều trị các bệnh không lây nhiễm

https://www.youtube.com/watch?v=jIJcqgkX-Dg