Lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa giữa Giám đốc Trung tâm Y tế với lãnh đạo các khoa phòng

Chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải nhựa. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư kêu gọi cả nước hành động giải quyết vấn đề chất thải nhựa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 “về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”. Để triển khai sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của quốc gia.

Chiều ngày 20/8/2019 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang xây dựng kế hoạch số 825/TTYTHV ngày 19 tháng 8 năm 2019 “về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành y tế” và tổ chức lễ ký cam kết giữa Giám đốc Trung tâm Y tế với lãnh đạo các khoa phòng.

Nội dung của bản cam kết:

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế,

      Trưởng khoa/ phòng xin cam kết với Giám đốc về việc thực hiện các nội dung sau:

  1. Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa của đơn vị.
  2. Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống thay cho đường tiêm.
  3. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế.
  4. Hướng dẫn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy sử dụng trong ăn, uống, sinh hoạt thường ngày.
  5. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy để thu gom tái chế đúng quy định.