Poster phòng chống bệnh do vi rút ZIKA

POSTER-EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế