Tập huấn phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Trung tâm Y tế huyện  Hòa Vang Trung đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm
Chủ trì buổi tập huấn là các chiến sĩ cảnh sát Phòng cảnh sát PCCC thuộc Công an huyện Hoà Vang. Cùng Lãnh đạo, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và hơn 200 công chức, viên chức, người lao động. Nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về công tác PCCC nắm vững phương pháp, biện pháp, kỹ năng và các chiến thuật trong công tác chữa cháy, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra tại đơn vị. Kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, tình hình an ninh trật tự tại đơn vị. Công tác diễn tập dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Cảnh sát, Phòng cảnh sát PCCC Công an huyện Hoà Vang.
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập