Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển 2022

Tải file Thông báo Số: 1349/TB-TTYTHV

Tải file Quyết định số 304/QĐ-SNV