Thư mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang năm 2023