Thư mời chào giá về việc thay thế, sữa chữa máy hấp ngang một cửa 200 lít chạy điện