Trung tâm Y tế Hòa Vang hướng dẫn đặt lịch hẹn đăng ký khám trực tuyến

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, bắt đầu từ ngày 15/4/2018 Trung tâm Y tế Hòa Vang sẽ triển khai hệ thống hẹn đăng ký khám trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2018, người dân có thể hẹn đăng ký khám trực tuyến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang bằng cách truy cập vào trang web của đơn vị tại địa chỉ trungtamytehoavang.com.vn hoặc gọi điện thoại vào Tổng đài dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng tại đầu số 02363.1022. Việc đặt lịch hẹn đăng ký khám trực tuyến sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dân đăng ký khám trực tuyến tại bằng cách truy cập vào trang web của đơn vị tại địa chỉ http://trungtamytehoavang.com.vn hoặc gọi điện thoại vào Tổng đài dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng tại đầu số 02363.1022. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại di động hoặc email xác thực đến địa chỉ mai của người đăng ký.

Bước 2: Đến giờ hẹn, bệnh nhân đến tại Quầy dành cho người đăng ký qua mạng (Ô số 1)” xuất trình giấy tờ tùy thân kèm theo một trong số thông tin xác nhận như sau:

– Phiếu hẹn giờ điện tử được in ra giấy (bệnh nhân đã nhận từ email)

– Bản mềm trên thiết bị điện tử và đưa cho cán bộ tiếp đón.

– Tin nhắn SMS xác nhận cuộc hẹn của Tổng đài dịch vụ công.

Thời gian đến quầy đăng ký không được quá 10 phút so với lịch hẹn, nếu quá 10 phút, lịch hẹn sẽ bị hủy, bệnh nhân phải chờ theo đúng lượt số thứ tự đã bấm tại bước 1.

Bước 3: Bộ phận tiếp đón thực hiện đăng ký khám cho bệnh nhân sau khi đã kiểm tra thông tin hành chính và hướng dẫn bệnh nhân vào thẳng phòng khám.

Việc làm này nhằm tạo thuận lợi cho người dân không phải đến bấm số thứ tự đăng ký và chờ đợi mà vẫn có thể hẹn đăng ký khám./.