Thursday, June 24, 2021

Giới thiệu khoa Dược-VTTBYT

Trưởng khoa: DSĐH. Hà Thị Như Liên Email: duoc.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 13 nhân viên -Trong đó:Dược sĩ đại học: 03; dược sĩ...

Tạp san thông tin thuốc kỳ II

Tải tạp san kỳ 2              

Tập san Thông tin thuốc kỳ 1 năm 2006

Bìa tập san Nội dung tập san                                                
hoa vang

Danh mục vật tư y tế năm 2017

Danh mục vật tư y tế năm 2017: Tải file   
hoa vang

Danh mục tân dược, danh mục chế phẩm 2017

Tải file Danh mục tân dược, danh mục chế phẩm