Friday, September 22, 2023

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tập huấn duy trì hiệu quả phương pháp 5s trong bệnh viện năm 2023

Ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang đã tổ chức thành công “Ngày hội 5S”, triển...

Tập huấn xử trí đột quỵ cấp theo nội dung chỉ đạo tuyến và...

Đột quỵ là một căn bệnh cấp tính. Đột quỵ xảy ra khi xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu não hoặc tắc...

Chương trình sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả cấp cứu hội chứng...

Thực hiện thông báo số 1228/TB-TTYTHHV ngày 20/7/2023 của Trung tâm Y tế Hòa Vang về thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học...

Sinh hoạt khoa học “Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới...

Chương trình sinh hoạt khoa học “Kiểm soát huyết áp toàn diện - Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch...
hoa vang

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang năm 2022

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang năm 2022