Friday, September 22, 2023

Tập huấn khóa đào tạo hồi sức tim phổi

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Cấp cứu Y khoa Trường Đại học Y Dược Huế, sáng ngày 03 tháng 7 năm 2020...

VIDEO Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=SUGmc_Y1Uek&t=41s

Chương trình sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả cấp cứu hội chứng...

Thực hiện thông báo số 1228/TB-TTYTHHV ngày 20/7/2023 của Trung tâm Y tế Hòa Vang về thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học...

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2017 của...

Vào hai ngày 29 và 30/12/2016, tại Hội trường lớn TTYT huyện Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Đại biểu công chức, viên...

Thông báo về triển khai chuyển giao kỹ thuật đơn vị vệ tinh của...

Thực hiện Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà...