Friday, September 22, 2023

Tài liệu hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch...

  tải về: Toàn bộ nội dung hướng dẫn TT 37

Quản lý chặt chất thải y tế

 Cơ quan ban hành: Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi...

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

TTYT Hòa Vang tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Ngày 22/01 Trung tâm y tế Hòa Vang đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Báo cáo tình hình hoạt động...

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN HÒA VANG