Friday, September 22, 2023
hoa vang

Đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế lên...

Tải về các văn bản liên quan: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019...

Tổ chức lớp Đào tạo “Một số kỹ thuật nội khoa” theo Thông tư...

Thông tư 39/2017/TT-BYT về “Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở”  phục vụ chăm sóc sức khỏe ban...

Ký kết đề án bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và...

Sáng 29-5, Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật thực hiện đề án bệnh viện...

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình của phụ...

Sáng ngày 26/4/2019, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình...
hoa vang

Hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là...

Bìa hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào...