Thursday, December 1, 2022

Giới thiệu khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa: BS Mạc Như Tám Email: kbcc.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự – Tổng số: 15 người – Trong đó: + Bác sĩ: 03; + Y sĩ: 04; + Điều dưỡng ĐH:...

Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

Lãnh đạo khoa:           Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn           Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên           Tổ trưởng công...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa...

Thông tư Số: 01/2014/TT-BYT Tải:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện...

Tạp san thông tin thuốc kỳ II

Tải tạp san kỳ 2              

Giới thiệu khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản

Trưởng khoa: BS.CKI.Nguyễn Thị Thanh Nga Email: ngoaisan.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 20 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 04; Y sĩ:...